Istoricul Parohiei Vorona Nouă

Istorie Ianuarie 14, 2013

În urma împroprietăririi din anul 1896 se înfiinţează satul Vorona Nouă. În anul 1928 s-a construit din nuiele cu lut şi acoperită cu tablă zincată o capelă în mijlocul cimitirului în partea de N-V a satului la o distanţă de 2 km. Cu timpul, credincioşii au extins-o cu pridvor din lemn şi înzestrată cu cele necesare pentru cult, iar pe 20 octombrie 1939 a fost sfinţită ca biserică cu hramul „Sf.M.Mc. Dimitrie” prin strădania preotului Gheorghe Jescu care era preot la Parohia Chiscovata în 1935.

 

Preoţii slujitori la această biserică au fost:

-          Nicolae Aramă (1924-1935);

-          Gheorghe Jescu (1935-1947);

-          Dumitru Popescu (1947-1958);

-          Victor Pîslaru (1958-1961);

-          Mihail Chihaia (1962-1972);

-          Dumitru Rusu (1972-1994);

-          Gheorghe Loghin (1994-până în prezent).

 

Din cauza extinderii satului pe şoseaua principală Botoşani – Fălticeni s-a simţit nevoia construirii unei biserici în sat în anul 1990. Din motive organizatorice şi financiare lucrările au fost întrerupte la nivelul ferestrelor.

În 1994 s-au reînceput lucrările abandonate şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, în vara anului 1996 biserica s-a terminat şi a fost acoperită cu tablă zincată.

Biserica este din cărămidă în formă de cruce, grosimea zidului este de 1m, are o lungime de 30m, iar tunul clopotniţă de deasupra pridvorului are o lungime de 27m. Biserica a fost tencuită în exterior în praf de piatră, iar în interior este pictată în tehnica frescă de pictorul Radu Ghenghea.

Catapeteasma din lemn de stejar a fost sculptată de preotul Mircea Ursache, iar pictura din catapeteasmă de pictorul bisericesc de categoria I – Vasile Buzuloi.

IPS Daniel Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei împreună cu un sobor de preoţi a sfinţit biserica nouă pe data de 21 octombrie 2001, cu hramul „Sf.M.Mc. Dimitrie şi Sf. Apostoli Petru şi Pavel”.

 

Pr. Gheorghe Loghin